Warunki użytkowania

INFORMACJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE I TOWARZYSZĄCYCH JEJ MATERIAŁACH SŁUŻĄ JEDYNIE CELOM INFORMACYJNYM. NIE GWARANTUJE SIĘ, ŻE PREZENTOWANE INFORMACJE SĄ BEZBŁĘDNE I KOMPLETNE. AUTOR NIE GWARANTUJE ŻADNYCH EFEKTÓW I NIE MA UPRAWNIEŃ DO DORADZTWA BIZNESOWEGO, INWESTYCYJNEGO ANI PSYCHOLOGICZNEGO.

PRZEDSTAWIONE RADY NIE SĄ ODPOWIEDNIE W KAŻDEJ SYTUACJI. CZYTELNIK BIERZE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU WPROWADZENIA W ŻYCIE IDEI PRZEDSTAWIONYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ W TOWARZYSZĄCYCH JEJ MATERIAŁACH.

W ABSOLUTNIE ŻADNYM PRZYPADKU AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WEDLE STRON TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (UWZGLĘDNIAJĄC TE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, POWODUJĄCE NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH ORAZ ZA SZKODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ), MAJĄCE ZWIĄZEK LUB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z SERWISU WWW LUB Z INNYCH SERWISÓW BĄDŹ ZASOBÓW DOSTĘPNYCH ZA JEGO POŚREDNICTWEM LUB W NIM PRZYWOŁANYCH. W SZCZEGÓLNOŚCI AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ OSZCZĘDNOŚCI, NAWET JEŚLI AUTOR ZOSTAŁ WYRAŹNIE POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD.